Respecte i empatia

Si no ho indiqueu expressament, en aquest lloc es recull només informació imprescindible per fer anar el programari i donar resposta a allò que demaneu. Recordeu que els continguts i llocs web de tercers (presents o accessibles des d’aquest web) tenen les seves polítiques pròpies i vosaltres haureu d’acceptar-les o no quan accediu.

La privacitat hauria de ser un dret i la transparència una obligació. La informació que facilitem (o ens agafen) pot esdevenir negoci o font de poder per alguns. Per a nosaltres -els usuaris- una pràctica injusta o, fins i tot, una possible causa de problemes.

A continuació teniu -aquesta és la intenció- tota la informació sobre aquests temes: la que es considera necessària i aquella que obliga la llei.

Per començar podeu personalitzar la configuració de galetes (cookies) i conèixer els consells de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per deixar de rebre publicitat no desitjada.

Aquest lloc web

Responsable del lloc web

Blauverd-urba.com o bv-u.net fan referència al lloc web utilitzat pel projecte Blauverd urbà per tenir presència a Internet. A partir d’ara: web.

El seu titular és en David Cano Giménez. A partir d’ara: daviDCG.

Usuari del lloc web

Es considera usuari tota aquella persona (física o jurídica) que en faci ús del web, dels seus continguts o accedeixi a les pàgines enllaçades.

Com usuari, s’accepten les condicions d’ús pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar en aquest web. Cas de disconformitat, cal abandonar-lo.

Normativa

Són d’aplicació, pel que fa als serveis que presta aquest web i al tractament de les dades que l’usuari pugui facilitar:

 • Llei 34/2002 dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
 • Reglament General de Protecció de Dades (Parlament Europeu i del Consell – 2016).
 • Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals.

Aquesta normativa i les seves modificacions posteriors, juntament amb el sentit comú i una plena confiança en les pràctiques responsables, inspiren i regeixen els aspectes que trobareu a continuació.

Criteris

En relació amb tots aquests aspectes, ofereixen informació, recursos i eines:

Actualitzacions

Les diverses polítiques aplicades en el web poden ser modificades, sense previ avís, en funció de les exigències legislatives o reglamentàries o per qüestions tècniques o de reorganització del web.

Per aquesta raó s’aconsella la visita periòdica d’aquest apartat.

Condicions d’ús

Titularitat

En David Cano Giménez (DNI 35081923T), en qualitat de promotor del projecte Blauverd urbà i de prestador principal dels serveis professionals que s’anuncien, és propietari d’aquest lloc web i dels dominis que a ell s’adrecen: aciiades.net, acíiadés.net, aciad.net i aciiades.com.

daviDCG procedeix a comunicar-vos la informació que conforma i regula les condicions d’ús del web, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

Avís legal

La utilització d’aquest web atorga la condició d’Usuari del mateix i implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en aquest avís legal.

Cas de disconformitat, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el web.

Aquest avís està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada en aquest web pot ser diferent en cada moment en què l’usuari hi accedeixi.

CONTINGUTS

El web facilita a l’usuari l’accés i utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per daviDCG o per tercers autoritzats.

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar el web i els seus continguts conforme a la legislació vigent, aquest Avís Legal i qualsevol altra instrucció que es pugui indicar.

L’usuari s’obliga i compromet a NO emprar cap d’aquests continguts amb fins i efectes il·lícits o contraris als drets i interessos de tercers. Això inclou qualsevol pràctica que pogués fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús del web, els equips informàtics i arxius emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractat per DCG o usuaris del web o d’Internet en general.

L’usuari s’obliga i compromet a respectar les condicions exposades (vegeu l’apartat Crèdits) en relació amb la transmissió o la difusió de qualsevol mena de material que formi part d’aquest web. Això inclou informacions, textos, dades, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari del web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir i d’intentar accedir als continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s’emprin habitualment a Internet per aquest efecte. Sempre sense provocar cap risc de dany o inutilització del web i/o dels continguts.

PROPIETAT INTELECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al web són propietat de daviDCG o si no pot ser, dels seus respectius propietaris.

En cap cas pot entendre’s que l’ús o accés al web i/o als continguts dona a l’usuari cap dret sobre aquests elements.

De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de daviDCG o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús. És a aquests a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’ús indegut (vegeu explicació de llicències en l’apartat Crèdits) de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial dels legítims propietaris donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DEL WEB

No es garanteix la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés al web, als seus continguts, ni que aquests sempre es trobin actualitzats.

daviDCG no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe que pugui patir l’usuari i siguin provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions.

Excepte les contemplades en la legislació vigent, queda exclosa qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament del web. També a satisfer l’expectativa d’utilitat que l’usuari hagués pogut atribuir al web o els seus continguts.

ENLLAÇOS A TERCERS

La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres llocs que tenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

daviDCG no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels hiperenllaços ni del resultat d’aquests. Tampoc, garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari.

PERILLS

daviDCG no té cap obligació de controlar l’absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat.

Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats.

daviDCG no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei del web.

daviDCG no es fa responsable dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers a conseqüència.

DURADA

La prestació del servei d’aquest web i dels seus continguts té, en principi, una durada indefinida.

Arribat el cas, i sempre que sigui possible, s’advertirà prèviament del seu acabament o suspensió.

QUALITAT

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través del web, malgrat ser intenció principal la total correcció, no es pot garantir la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels seus continguts.

La informació de les pàgines d’aquest web només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, s’ofereix o te caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

S’exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació.

També de les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics del web.

La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de daviDCG efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Política de privacitat

A partir de la Guia per al compliment del deure d’informar al RGPD.

Responsable del tractament de dades

El titular del web i responsable del tractament de dades és en David Cano Giménez.

Procedència, categoria i finalitat de les dades

En el cas de formularis de contacte, les vostres dades només es fan servir per donar-vos la resposta adient, pel mitjà que preferiu.

En el cas de reserves, aquestes dades sempre són guardades per tal d’assegurar una correcta gestió de la reserva i de la vostra participació en l’experiència triada. També -si ho indiqueu expressament- guardarem les vostres dades per mantenir comunicació amb vosaltres amb posterioritat i informar-vos sobre Blauverd urbà i les seves propostes.

Sigui per mitjà d’aquest lloc web o altres vies, la informació serà recavada de vosaltres mateixos, amb el vostre consentiment explícit. Aquesta serà gestionada de manera responsable i confidencial.

Les dades s’emmagatzemaran de manera segura i només mentre existeixi previsió del seu ús per a la fi per al qual van ser recollides.

No es fan preses de decisions automatitzades amb les vostres dades.

Legitimitat pel seu tractament

Les dades han estat facilitades directament per vosaltres i amb el vostre consentiment explícit. Aquest el podeu retirar sempre que així ho vulgueu.

Transferència i cessió de dades

Les dades per vosaltres facilitades en aquest web no són cedides, venudes ni trameses a ningú més.

Posteriors accions (prestació de serveis o col·laboracions, per exemple) podran significar compartir aquesta informació amb terceres persones. En aquest cas s’observarà la normativa aplicable i, quan s’escaigui, sereu informats convenientment i se sol·licitarà novament el vostre consentiment.

ATENCIÓ!

Aquest web conté enllaços cap a altres webs de tercers. daviDCG no es fa responsable de les polítiques i pràctiques de privacitat d’aquestes altres webs.

El contingut incrustat des d’altres pàgines web (fotografies, vídeo, etc.) es comporta exactament de la mateixa manera com si l’usuari estigués visitant l’altra pàgina web.

Drets dels interessats

Teniu dret a:

 • Rebre confirmació sobre si daviDCG tracta dades que us puguin concernir.
 • Accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió. Entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Oposar-se al tractament de les vostres dades o sol·licitar la seva limitació.
 • Obtenir les vostres dades en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
COM ELS PODEU EXERCIR?

Mitjançant escrit al responsable enviant un correu electrònic o qualsevol dels formularis presents en el web.

Vies de reclamació

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Política de galetes

“Aquest web utilitza cookies

En compliment de la llei, s’informa que el web utilitza galetes (cookies).

La LSSI s’aplica a qualsevol mena d’arxiu o dispositiu que es descarregui en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades. Aquestes poden ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Una galeta és un d’aquests arxius d’ús generalitzat. Les galetes:

 • són petits fitxers de text enviats a un navegador des d’un servidor web per registrar activitat de l’usuari en aquesta. La intenció és recuperar aquesta informació posteriorment durant la navegació per les diferents pàgines que estan connectades al servidor que les va instal·lar.
 • acostumen a emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuaris, etc.

Tipus de galetes

A continuació, es fa una classificació en funció d’una sèrie de categories. Una mateixa galeta pot estar inclosa en més d’una categoria.

Segons l’entitat que les gestiona
 • Pròpies: aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • De tercers: les tramet un equip o domini que no és gestionat pel mateix editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes.

En el cas que estiguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor, però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no són considerades galetes pròpies.

Segons el termini de temps d’activació
 • De sessió: dissenyades per recavar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. S’acostumen a utilitzar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una única ocasió (pe, una llista de productes comprats).
 • Persistents: les dades són emmagatzemades en el terminal. Es pot accedir i tractar-les durant un període de temps definit pel responsable (d’uns minuts fins a alguns anys).
Segons la seva finalitat
 • Tècniques: permeten a l’usuari una més fàcil navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació. Alguns exemples:
  • controlar el tràfic i la comunicació de dades,
  • identificar la sessió, accedir a espais d’accés restringit,
  • recordar els elements que integren una comanda,
  • realitzar el procés de compra d’una comanda
  • fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment,
  • utilitzar elements de seguretat durant la navegació,
  • emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de les xarxes socials.
 • De personalització: permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servidor, etc.
 • D’anàlisi: permeten, al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels webs als quals estan vinculades. La informació recollida s’utilitza per mesurar l’activitat i per l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris. Tot amb la intenció d’introduir millores en funció de les anàlisis de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Publicitàries: permeten la gestió dels espais publicitaris que l’editor hagi inclòs en la seva pàgina web (amb criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis).
 • De publicitat sobre comportament: a diferència de les anteriors, emmagatzemen informació del comportament dels usuaris. Aquesta és obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

No acceptar galetes

El seu rebuig pot impedir l’accés a continguts i serveis personalitzats.

Desactivació

Des d’aquí mateix podeu accedir a la vostra configuració de galetes en aquest lloc web. També es pot fer, de manera general, per tot el navegador:


Termes i condicions actualtizades en data 5 de juliol de 2023 (David Cano – daviDCG).


Amb el territori i amb tothom

Treballant amb gent d’aquí, amb valors semblants, amb objectius compartits.

Creant propostes per millorar -fins on bonament s’arribi- la situació local: per egoisme (hi vivim la família, els amics i jo mateix) i perquè, en territoris com el Baix Besòs, qualsevol esforç és benvingut i merescut.

Convidant a tothom a participar en la creació i el gaudi d’experiències d’ecoturisme, interpretació del patrimoni, turisme responsable o conscient o com preferim dir-li. Propostes per compartir aquests espais amb qui -amb el mateix respecte i il·lusió- s’hi vulgui afegir.

veure Inclusivitat

Concepte

“La inclusió cerca aconseguir que tots els individus o grups socials, sobretot aquells que es troben en condicions de segregació o marginació, puguin tenir les mateixes possibilitats i oportunitats per realitzar-se com a individus”.

Inclou i supera el concepte d’accessibilitat (en relació amb funcionalitats diverses) i incorpora un potent component social.

Paraules prestades del Fabián Coelho, a significados.com

A la pràctica

Durant el disseny de les experiències (petita aportació personal al desenvolupament personal) ja es tenen en compte diferents aspectes per afavorir la participació de tothom.

Malgrat aquesta intenció, no podem assegurar una inclusió total, per a totes les persones, en qualsevol de les situacions que ens podem trobar.

Si considereu que l’experiència, tal com està plantejada, pot presentar problemes per a vosaltres, estarem encantats de mirar, a veure què podem fer.

Ens ho dieu amb una mica de temps, i posem fil a l’agulla!

De manera general, sabeu que

 • Mobilitat: les experiències són totalment accessibles (considerant ferm preferent herba o asfalt).
 • Audició: arribat el cas, es pot necessitar d’intèrpret de llengua de signes.
 • Vista: el guia pot oferir audiodescripció i potenciar altres sentits.
 • No existeix cap ajut social.
 • Només es realitzen en castellà o català.
Accessibilitat en el transport
 • Xarxa i eines de TMB.
 • Xarxa i eines del TRAM.

veure Compromís BV-U

Personal i professional

Blauverd urbà (marca del projecte professional i personal d’en David Cano Giménez) te com a objectius:

 1. Posar en valor els espais naturals i els elements patrimonials naturals i culturals -com recursos socioeconòmics comuns- sense posar-los en risc i, a poder ser, col·laborant en la seva restauració.
 2. Participar i promoure el diàleg i la col·laboració entre els diferents agents locals, d’aquests amb la ciutadania i de tots plegats amb els visitants al territori que identifiquem com a propi.
 3. Aportar i aprofitar el coneixement comú (dels agents i la ciutadania local, dels visitants i de territoris afins) per tal d’afavorir una creació participada de productes i serveis innovadors i sostenibles.
 4. Desenvolupar una activitat professional i econòmica amb visió de passat, present i futur, sota paràmetres de justícia, responsabilitat i arrelament en el territori.
 5. Aplicar i promoure connexions entre àmbits de vegades dispersos. Especialment interessat en les relacions entre salut, natura, patrimoni, cultura, ciència, coneixement, identitat, lleure, educació, participació, ús públic i economia.
 6. Crear i promoure experiències especials, agradables, amenes i enriquidores on el visitant rebi informació de qualitat, senti, s’emocioni, participi, extregui les seves pròpies conclusions i tingui possibilitat d’expressar lliurament les seves opinions.
 7. Participar, promoure i dissenyar experiències comprensibles i rellevants adreçades a ser gaudides per qualsevol persona, independentment de les seves condicions personals i socials.
 8. Participar, promocionar i crear serveis que potenciïn o donin suport als objectius anteriors.

La inspiració

Aquests objectius són els mateixos de fa temps, variant lloc i eines però poca cosa més. Són fruit i raó de la participació en àmbits diversos que, casualment, comparteixen valors semblants. Alguns són:

 • Carta de Principis de l’Economia Social i Solidària (REAS).
 • Drets d’usuàries i usuaris davant dels programes i serveis d’IP (SEMIP / CENEAM).
 • Declaració del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA).
 • Declaració Natura i Salut (Taula Salut i Natura).
 • Carta Mundial de Turisme Sostenible (Cimera Mundial ST+20 de 2015).
 • Decàleg dels professionals de l’ecoturisme a Catalunya (Fòrum ENS / Taula d’ecoturisme) .
 • Manifest #TurismoReset (Comunidad #TurismoRESET).
 • Manifest Per a una recuperació sostenible (ECODES).
 • Manifest de l’empresa turística responsable (RTC, BIOSPHERE i Fundación InterMundial).

Per totes aquestes raons, per ajudar-nos en aquesta tasca, existeixen unes indicacions per participar en les experiències de BV-U.

Cultura Oberta

Disseny, maquetació i confecció d’aquest lloc web i de la majoria dels seus continguts (escrits, fotografies, gràfiques, elements gràfics i infogràfics, animacions, etc.) són a càrrec d’en daviDCG, amb programari obert.

En el cas de recursos aliens (domini públic, amb llicència o permís d’ús) s’indica la seva procedència, bé en aquest espai, bé allà on es fan servir. Veieu els comentaris precedits de ♻👉.

Inevitable -per la qualitat dels materials i les facilitats per al seu és- fer esment de dos fons documentals fantàstics:

S’agraeix aquesta generositat i, com si no, també es permet i es convida a compartir el producte propi.

veure Crèdits

Creació pròpia

Si no s’indica el contrari, es tracta de materials de creació pròpia, en l’àmbit de la Cultura Lliure i sota llicència Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Reconeixement + Compartir Igual : 4.0 Internacional).

Segons aquesta, sou lliures d’adaptar i compartir aquests materials sempre que reconeixeu convenientment la seva autoria i difongueu les vostres creacions sota llicència idèntica o compatible.

Feu servir “daviDCG – blauverd-urba.com” de referència, quan s’escaigui.

Creació d’altres

 • Creacions a partir de material de domini públic: s’indiquen amb el símbol ♻.
 • Creacions a partir de materials amb llicència: s’explicita d’acord amb la mateixa (♻👉).
 • Imatges d’altres: fotografies o logotips servits per il·lustrar justament els seus autors o propietaris. Hi ha enllaç amb aquests. (♻👉).
 • Textos d’altres: s’indica l’autoria o la font directament i, en cas de ser possible i recomanable, es facilita enllaç a aquesta. (♻👉).

Programari per crear

Lloc web realitzat sobre WordPress amb el tema Suki i utilitzant els pluggins (miniprogramaris addicionals): GDPR Cookie Compliance, PublishPress Blocks, WordPress carousel, WP Accessibility, Yoast SEO, UpdraftPlus – Backup/Restore, WP-Optimize – Cache, Clean, Compress i Wordference security.

Creació de materials (recerca i edició de texts, gràfics vectorials, imatge, vídeo, audio, etc.), amb programari lliure de codi obert: LibreOffice, Inskcape, Gimp, Openshot, Audacity, Filezilla i Firefox

Tot el programari pertany -amb les condicions específiques de cada cas- als seus autors o propietaris.


Galetes · Privacitat · Inclusivitat · Compromís · Crèdits