Les experiències BV-U (activitat, acció, sortida, ruta…) es dissenyen amb molt d’afecte, pensant en aquells que ens acompanyeu i en la gent amb la qual compartirem aquest territori. Encantats amb la vostra participació i, també, la vostra col·laboració en la consecució dels que són els nostres objectius.

Consells

textsms

No cal dir-ho però…

 1. Llegiu atentament la descripció de l’experiència i tot allò que comporta participar-ne.
 2. Demaneu per ampliar aquesta informació i esvair qualsevol dubte abans no reservar la BV-U Experiència que us ha cridat l’atenció.
 3. Faciliteu la informació que penseu pot ser rellevant: pel desenvolupament de l’experiència, per aspectes d’inclusivitat o per facilitar la interpretació (quan més ens coneixem, millor!).
 4. Totes les experiències estan cobertes per una Assegurança de responsabilitat civil. Depenent el cas, podeu considerar la contractació per a vosaltres d’una Assegurança d’assistència en viatge i accidents.
 5. Part del gaudi de l’experiència rau en la capacitat d’incorporar-nos amb respecte i discreció allà on anem, i obrir-nos per percebre allò que ens envolta.
  • Desplacem-nos amb transport públic o mitjans no contaminants.
  • Triem empreses proveïdores compromeses amb el territori.
  • Utilitzem termos i cantimplores, carmanyoles, porta-entrepans i similars.
  • En ruta o a casa, fem recollida selectiva dels residus.
  • Mantinguem els espais naturals i urbans igual o millor que els vam trobar.
  • No destorbem animals ni plantes. No recol·lectem ni introduïm cap individu nou.

Inspiració

mode_comment

Dissenyant aquestes experiències, i també quan viatgem a altres llocs.

 1. Manifest del viatger responsable (RTC, BIOSPHERE i Fundación InterMundial).
 2. Manual del turista responsable (Centro español turismo responsable).
 3. Consells per ser un bon ecoturista (Guia d’ecoturisme del CADS – pàgina 7).
 4. Codi de Bones Pràctiques de la FEEC.

Aquestes Normes i indicacions s’estan actualitzant a 5/7/2023.


Normes de participació

speaker_notes

Cal que accepteu aquestes normes en el moment de fer la reserva (formulari web o qualsevol altre mitjà).

Compartirem espais amb altres persones i accedirem a indrets sotmesos a regulacions especials.

 1. Observar uns comportaments adequats per una correcta convivència i el respecte del nostre entorn: neteja, ocupació de l’espai, educació, cura, civisme, nivell de soroll…
 2. Demanar explícitament consentiment abans no enregistrar el guia o les altres persones participants.
 3. Cal fer esment a Blauverd urbà en el cas que publiqueu o publiciteu els continguts o les característiques de les BV-U Experiències.
 4. En alguns equipaments, espais o moments, caldrà respectar les indicacions del guia en relació amb:
  • possibilitat d’accés i condicions, per a persones i animals de companyia,
  • l’ús dels mòbils i d’altres aparells tecnològics,
  • normes i comportaments de seguretat.
 5. Els desplaçaments durant la ruta, si fos el cas, es realitzaran amb els mitjans indicats per l’organització.
 6. El participant observarà la legislació vigent i aquestes normes.

Anul·lacions

speaker_notes_off

Sempre podem anul·lar una BV-U Experiència. Podeu demanar un cupó bescanviable pel mateix valor * o el retorn dels vostres diners * per transferència. Aquest import serà:

 1. 100% * en cas de Força major (obligació normativa, problema de salut, tancament d’espais, situació meteorològica adversa, etc.) demostrable.
 2. En cas que el participant anul·li per altres raons:
  • 100% * si ho fa amb 3 o més dies d’antelació a la data de l’experiència.
  • Entre 0 i 100% * si ho fa el dia de l’experiència o els dos anteriors. El percentatge variarà en funció de les condicions concretes: antelació, raons, si era l’únic participant, etc.

* 100% de l’import abonat per reservar, menys les possibles comissions bancàries o d’intermediaris.

Consentiment informat

question_answer

Aquest és un document que serveix per confirmar que ens hem entès i gaudir de l’experiència amb tota tranquil·litat.

En general, qui el signa confirma que ha estat informat de les característiques de l’activitat (ruta, acció, etc.) a realitzar i es compromet a:

 1. Observar la normativa legal aplicable i les normes de participació en les experiències BV-U.
 2. Atendre les indicacions que el guia o l’organització poguessin fer.
 3. Portar el material indicat per tal de realitzar l’experiència amb total seguretat.
 4. Comptar amb prou mitjans (propis o contractats) per afrontar algun accident o situació no esperada.
 5. No publicar continguts audiovisuals enregistrats durant l’activitat, llevat disposar de consentiment.
 6. No publicar o publicitar els continguts o les característiques de les rutes o activitats sense fer esment a Blauverd urbà.
 7. Informar a l’organització prèviament cas que malaltia o altra raó li pugui impedir fer l’activitat de manera segura i favorable.

Normativa aplicable

message

Alguna normativa oficial que pot interessar.

 1. Normes i consells del Parc Fluvial del Besòs.
 2. Ordenança Bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
 3. Ordenança Circulació de vianants i vehicles de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
 4. Bones pràctiques a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.

Logo pels establiments adherits a l'Arbitratge de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
Establiment adherit a Arbitratge de consum

Cas de conflicte, teniu dret a demanar mediació i arbitratge, ambdós sistemes extrajudicials de resolució de conflictes de consum entre consumidors i empreses o professionals.